×
 • Κεντρικά γραφεία

  Unit 9A, 80 High Street,
  Egham, Surrey, TW209HE, UK

 • Αποθήκη

  Unit 5 Delta Way, Thorpe Industrial
  Estate, Egham, Surrey, TW208RN, UK

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος<br />πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος
πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

Επισκευές
Telecoms Traders

Επισκευές

Οι επισκευές ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιών είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της βιομηχανίας τηλεπικοινωνιών. Αυτή η υπηρεσία σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να επισκευάσουν ελαττωματικά ή κατεστραμμένα ανταλλακτικά, όπως πλακέτες κυκλώματος, τροφοδοτικά και κάρτες διεπαφής δικτύου.

Η σημασία των επισκευών ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιών βρίσκεται στην ικανότητά τους να διατηρούν λειτουργικά τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Όταν αποτυγχάνει ένα ανταλλακτικό, μπορεί να προκαλέσει διακοπή του δικτύου, η οποία μπορεί να είναι δαπανηρή για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και δυσκολία για τους πελάτες τους. Με την επισκευή ελαττωματικών ανταλλακτικών, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τις διακοπές και να διατηρήσουν την αξιοπιστία του δικτύου.

Οι πάροχοι υπηρεσιών επισκευής ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιών συνήθως διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις για την επισκευή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών. Διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που απαιτούνται για να διαγνώσουν και να επισκευάσουν βλάβες σε ανταλλακτικά, εξασφαλίζοντας ότι αποκαθίστανται στην αρχική τους κατάσταση και μπορούν να εκτελέσουν τις επιθυμητές λειτουργίες τους.

Εκτός από τις επισκευές, οι πάροχοι υπηρεσιών επισκευής ανταλλακτικών τηλεπικοινωνιών μπορεί επίσης να προσφέρουν άλλες υπηρεσίες, όπως εύρεση ανταλλακτικών και διαχείριση αποθέματος. Μπορούν να βοηθήσουν τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών να εντοπίσουν τα ανταλλακτικά που χρειάζονται, να τα προμηθευτούν από αξιόπιστους προμηθευτές και να διαχειριστούν το απόθεμά τους για να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν πάντα τα ανταλλακτικά που χρειάζονται για να διατηρήσουν τα δίκτυά τους σε λειτουργία.

Need more information?

Need more information?

Leading brands

HUAWEI Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
CISCO Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
SIEMENS Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
CIENA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
INFINERA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
JUNIPER Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
MARCONI Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
NOKIA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
NORTEL Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
ZTE Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός