×
 • Κεντρικά γραφεία

  Unit 9A, 80 High Street,
  Egham, Surrey, TW209HE, UK

 • Αποθήκη

  Unit 5 Delta Way, Thorpe Industrial
  Estate, Egham, Surrey, TW208RN, UK

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος<br />πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος
πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

Απεγκατάσταση
Telecoms Traders

Απεγκατάσταση

Η Telecoms Traders μπορεί να προσφέρει στους πελάτες μας πλήρεις διαδικασίες που μας επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε αποδοτικές και αποτελεσματικές απεγκαταστάσεις, διατηρώντας την ακεραιότητα του δικτύου και την αξία του εξοπλισμού σας.

Η Telecoms Traders είναι ειδικοί στη διαχείριση υπηρεσιών στον τομέα των εξωτερικών εργασιών για τους πελάτες μας. Οι μηχανικοί και τεχνικοί μας, με επαγγελματική εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εργασίες σε παγκόσμια κλίμακα. Η ομάδα μας έχει εμπειρία στην εργασία τόσο με παροχείς υπηρεσιών όσο και με κατασκευαστές εξοπλισμού

Οι υπηρεσίες εγκατάστασης της Telecoms Traders και οι υπηρεσίες απεγκατάστασης τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμό δικτύου
 • Έρευνες τοποθεσίας
 • Μηχανική
 • Ανάλυση μικροκυμάτων
 • Υποδομή ενσύρματων και ασύρματων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων των διακλαδικών, μεταφοράς, ισχύος, BTS και BSC
 • Δοκιμές, αναπροσαρμογή, φυσική ανασυνθετική και θέση σε λειτουργία

Όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται διαχειρίζονται και εποπτεύονται από ένα μέλος του τεχνικού προσωπικού της Telecoms Traders.

Η Telecoms Traders προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την απενεργοποίηση του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών του δικτύου σας και τη μείωση των δαπανών σας για το OPEX/CAPEX του δικτύου.

Πρώτον, η Telecoms Traders θα πραγματοποιήσει μια λεπτομερή αξιολόγηση του δικτύου και του έργου, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων απεγκατάστασης, των σχεδίων αναθεώρησης των περιουσιακών στοιχείων, της αξιολόγησης του εξοπλισμού και του σχεδίου ανάκτησης. Οι ομάδες απεγκατάστασης μας θα πραγματοποιήσουν λεπτομερή αξιολόγηση του δικτύου και του έργου, περιλαμβάνοντας προγράμματα απεγκατάστασης, σχέδια αναθεώρησης των περιουσιακών στοιχείων και αξιολόγηση του εξοπλισμού. Αυτό είναι σημαντικό ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε με τους διευθυντές έργου των πελατών μας και να αναπτύξουμε ένα σχέδιο δράσης που είναι κατάλληλο για όλους.

Στη συνέχεια, οι εξειδικευμένες ομάδες απεγκατάστασης μας είναι καταρτισμένες για να συνεργαστούν με τους πελάτες μας και τους μηχανικούς τους για την πραγματοποίηση μη επεμβατικών διαδικασιών για την απεγκατάσταση του στόχου τους παλαιού εξοπλισμού. Συμμορφωνόμαστε με τις βιομηχανικές πρακτικές για τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης για να προστατεύσουμε τον εξοπλισμό από ζημιές και να διατηρήσουμε την αξία του. Αφού ο εξοπλισμός απενεργοποιηθεί σωστά, πραγματοποιούμε μια λεπτομερή αξιολόγηση του ευρέους φάσματος και σειριοποίηση των αποθεμάτων και εισάγουμε τα δεδομένα στην προσωπική μας βάση δεδομένων για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων. Αυτή η διαδικασία επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο τόσο για τους πελάτες μας όσο και για τη Telecoms Traders, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα στις πωλήσεις και την αναφορά.

Need more information?

Need more information?

Leading brands

HUAWEI Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
CISCO Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
SIEMENS Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
CIENA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
INFINERA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
JUNIPER Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
MARCONI Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
NOKIA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
NORTEL Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
ZTE Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός