×
 • Κεντρικά γραφεία

  Unit 9A, 80 High Street,
  Egham, Surrey, TW209HE, UK

 • Αποθήκη

  Unit 5 Delta Way, Thorpe Industrial
  Estate, Egham, Surrey, TW208RN, UK

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος<br />πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος
πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας της Telecoms Traders LTD

Η Telecoms Traders Ltd δεσμεύεται να διατηρεί την εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη των πελατών και επισκεπτών των ιστοσελίδων μας. Ειδικότερα, θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Telecoms Traders Ltd δεν εμπλέκεται στη δραστηριότητα της πώλησης, ενοικίασης ή ανταλλαγής λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με άλλες εταιρείες για σκοπούς μάρκετινγκ. Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πότε και γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς τα χρησιμοποιούμε, τις περιορισμένες περιπτώσεις υπό τις οποίες μπορεί να τα αποκαλύψουμε σε άλλους και πώς διατηρούμε την ασφάλειά τους.

Εάν θέλετε να συζητήσετε οτιδήποτε μαζί μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@telecomstraders.com

Συλλογή Πληροφοριών

Η Telecoms Traders Ltd συλλέγει προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση μιας προσώπου ή οργανισμού, όπως το όνομα, τον τίτλο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email ή τη διεύθυνση αλληλογραφίας. Οι χρηματοοικονομικές λεπτομέρειες αποθηκεύονται στο ασφαλές εσωτερικό σύστημά μας, το οποίο είναι προσβάσιμο μόνο από έναν περιορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων.

Γενικά, μια προσωπικότητα μπορεί να περιηγηθεί στις ιστοσελίδες μας χωρίς να δίνει στην Telecoms Traders Ltd καμία προσωπική πληροφορία. Σε ένα άτομο ή οργανισμό θα δοθεί η ευκαιρία να υποδείξει εάν επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτές τις δραστηριότητες σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις ενημέρωσης και συναίνεσης βάσει των ισχύουσων τοπικών νόμων.

Πώς Χρησιμοποιούνται οι Συλλεγμένες Πληροφορίες

Όταν γίνεται μια αίτηση για προσφορά/παραγγελία/πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων μας, χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών για την επεξεργασία και εκπλήρωση της αίτησης. Μπορεί να σταλεί ένα email για να επιβεβαιωθεί ή να ενημερωθεί ο πελάτης για την κατάσταση της παραγγελίας του. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες των πελατών για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε ερώτηση τους σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών.

Χρησιμοποιούμε επίσης τις προσωπικές πληροφορίες για τη λειτουργία και βελτίωση των ιστοσελίδων μας και για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί. Ενδεχομένως, να ελέγχουμε περιοδικά τις προσωπικές πληροφορίες για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τις τάσεις, τα πρότυπα αγοράς και τις προτιμήσεις και τη δημογραφία.

Όταν ένα άτομο ή οργανισμός ζητά μια προσφορά, παραγγέλνει ένα προϊόν, μας δίνει τη διεύθυνση email του, εγγράφεται στη λίστα αλληλογραφίας μας ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε άλλη αλληλογραφία/προώθηση στις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιούμε τις παρεχόμενες πληροφορίες για να:

 1. στείλουμε emails, τακτική αλληλογραφία ή να καλέσουμε άτομα ή οργανισμούς, όπως ισχύει, για να τους ενημερώσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν.
 2. εξατομικεύσουμε την εμπειρία αγορών για άτομα ή οργανισμούς χρησιμοποιώντας τα ενδιαφέροντα για προϊόντα, τα πρότυπα αγοράς και τις πληροφορίες αγορών τους για να συνιστάμε άλλα προϊόντα, υπηρεσίες ή προωθήσεις που πιστεύουμε ότι τους ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβανομένων αυτών άλλων εταιρειών.
 3. ειδοποιήσουμε άτομα ή οργανισμούς για αλλαγές.

Στα άτομα ή οργανισμούς θα δοθεί η ευκαιρία να υποδείξουν εάν επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές τους πληροφορίες για αυτούς τους σκοπούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενημέρωσης και συναίνεσης βάσει των ισχύουσων τοπικών νόμων.

Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε, μαζί με ένα αρχείο αγορών, σε μια ασφαλή βάση δεδομένων. Για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, ενδέχεται να συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με δεδομένα που είναι διαθέσιμα δημόσια και με δεδομένα που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε από άλλους εταιρικούς εταίρους και/ή αξιόπιστες πηγές.

Κοινοποίηση Πληροφοριών με Τρίτους

Μπορούμε να κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες σε αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών τρίτων για να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να λειτουργήσουμε τις ιστοσελίδες μας, όπως η επεξεργασία παραγγελιών, η πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων, η αποστολή email ή αλληλογραφίας, η παροχή υποστήριξης πελατών και η παροχή άλλων σημαντικών υπηρεσιών. Αν και αυτοί οι συνεργάτες μας μπορεί να μην είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν την εχεμύθεια των πληροφοριών και δεν έχουν εξουσιοδότηση να συζητήσουν, να αποκαλύψουν ή να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές πληροφορίες εκτός από ό,τι είναι απαραίτητο για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Εάν απαιτείται εναλλακτική διαδικασία πληρωμής, οι προσωπικές και οι οικονομικές πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία της αίτησής σας θα αποσταλούν απευθείας σε κάθε πάροχο. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται αυτά τα προγράμματα είναι ανεξάρτητες από την Telecoms Traders Ltd και διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Ενθαρρύνουμε τα άτομα και τους οργανισμούς να μάθουν περισσότερα για τις πολιτικές τους στις ιστοσελίδες τους.

Εμείς ή οι παρόχοι υπηρεσιών τρίτων μας μπορεί να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες εάν εμείς ή αυτοί πιστεύουμε λογικά ότι είναι απαραίτητο: (i) να διερευνήσουμε οποιαδήποτε υποψία παραβίασης των Όρων Χρήσης ή των Όρων Εμπορίας που αφορούν ένα άτομο ή οργανισμό, (ii) να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, κρατικούς ή τοπικούς νόμους, κανονισμούς ή διαταγές, (iii) να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και τα συμφέροντα της Telecoms Traders Ltd, των εταίρων της Telecoms Traders Ltd, των συνεργατών ή επισκεπτών της, ή τα συμφέροντα των παρόχων υπηρεσιών μας και (iv) υπό έκτακτες περιστάσεις, για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών των ιστοσελίδων ή του κοινού.

Οι προσωπικές πληροφορίες θα διατηρηθούν από εμάς για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, για την επίλυση οποιωνδήποτε πιθανών διαφορών που μπορεί να ανακύψουν ή για να συμμορφωθούμε με νομικές απαιτήσεις.

Διαγραφή ή Αλλαγή των Πληροφοριών Σας

Θέλουμε να επικοινωνούμε με άτομα ή οργανισμούς μόνο εάν επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις από εμάς. Τα άτομα ή οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επιβεβαίωση για τις πληροφορίες που κατέχουμε για αυτούς και να διορθώσουν, ενημερώσουν ή αλλάξουν τις πληροφορίες αυτές. Εάν δεν επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες από εμάς ή θέλουν να διορθώσουν, ενημερώσουν ή αλλάξουν προσωπικές πληροφορίες ή προτιμήσεις, παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες. Σημειώνεται ότι η αντίρρηση στην κατοχή και χρήση των πληροφοριών μας μπορεί να μας εμποδίσει από την παροχή ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.

 • Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας, ανά πάσα στιγμή, από την αλληλογραφία μας μέσω του συνδέσμου στα emails ή αποστέλλοντας email στο info@telecomstraders.com
 • Εναλλακτικά, μπορούν να γίνουν αιτήματα γραπτώς στην παρακάτω διεύθυνση: Telecoms Traders Ltd, Unit 9a, 80 High Street, Egham, Surrey, TW20 9HE
 • Τα αιτήματα πρέπει να περιέχουν το πλήρες όνομα του ατόμου ή του οργανισμού, το όνομα χρήστη και τη διεύθυνση email του λογαριασμού.

Συνδέσεις της Ιστοσελίδας με Άλλα Sites

Ενθαρρύνουμε τα άτομα και τους οργανισμούς να εξετάζουν τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων στις οποίες επιλέγουν να συνδεθούν από τις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να κατανοήσουν πώς συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται οι προσωπικές τους πληροφορίες. Η Telecoms Traders Ltd δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή άλλο περιεχόμενο σε ιστοσελίδες τρίτων.

Μέτρα Ασφάλειας των Πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε την πιο πρόσφατη τεχνολογία κρυπτογράφησης (Secure Sockets Layer ή SSL) για την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση αγορών κρυπτογραφούνται (ή κωδικοποιούνται) χρησιμοποιώντας έναν ασφαλή διακομιστή για μέγιστη ασφάλεια. Αυτή η κωδικοποίηση δυσκολεύει σημαντικά τον καθένα να έχει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της μετάβασής τους μέσω του συστήματός μας.

Για να χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες μας, πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν περιηγητή που υποστηρίζει SSL, όπως ο IE8, ο Firefox ή ο Chrome. Αυτό προστατεύει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών κατά τη μετάδοσή τους μέσω του Διαδικτύου.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Βάσει του GDPR (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων (Information Commissioner's Office).

Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις ή ανησυχίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@telecomstraders.com.

Εάν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που κατέχουμε για εσάς είναι εσφαλμένες ή ατελείς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν. Θα διορθώσουμε άμεσα κάθε πληροφορία που βρεθεί να είναι εσφαλμένη.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Telecoms Traders Ltd
Unit 9a, 80 High Street
Egham
TW20 9HE
+44 (0) 3301 130013
Info@telecomstraders.com

Need more information?

Need more information?

Leading brands

HUAWEI Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
CISCO Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
SIEMENS Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
CIENA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
INFINERA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
JUNIPER Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
MARCONI Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
NOKIA Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
NORTEL Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
ZTE Ανακαινισμένος, Μεταχειρισμένος, Παλαιού τύπου Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός