×
  • Κεντρικά γραφεία

    Unit 9A, 80 High Street,
    Egham, Surrey, TW209HE, UK

  • Αποθήκη

    Unit 5 Delta Way, Thorpe Industrial
    Estate, Egham, Surrey, TW208RN, UK

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος<br />πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος
πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

Telecoms Traders

Οι πελάτες μας

Ως πάροχος εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, η Telecoms Traders εξυπηρετεί μια ποικιλία πελατών σε διάφορους κλάδους. Αυτοί οι πελάτες εξαρτώνται από την Telecoms Traders για την παροχή υψηλής ποιότητας εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών που τους επιτρέπουν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποτελεσματικά. Μέσω της εξυπηρέτησης μιας τόσο ποικιλίας πελατών, η Telecoms Traders διαδραματίζει ένα κρίσιμο ρόλο στη δυνατότητα των πελατών μας να λειτουργούν αποτελεσματικά και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους δικούς τους πελάτες.
Κατασκευαστές Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications OEMs)

Κατασκευαστές Τηλεπικοινωνιών (Telecommunications OEMs)

Οι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, ή αλλιώς γνωστοί ως OEM τηλεπικοινωνιών, είναι εταιρείες που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν υλικού και λογισμικού εξαρτήματα για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών.

Φορείς Σταθερής Γραμμής

Φορείς Σταθερής Γραμμής

Οι παρόχοι σταθερής γραμμής είναι εταιρείες που παρέχουν τιςλεπτονικές υπηρεσίες στους πελάτες τους μέσω παραδοσιακών δικτύων χαλκού ή οπτικών ινών. Αυτά τα δίκτυα ονομάζονται

Δημόσιες Υπηρεσίες

Δημόσιες Υπηρεσίες

Τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών δημοσίων υπηρεσιών αναφέρονται σε δίκτυα επικοινωνίας που σχεδιάζονται για να υποστηρίξουν τις λειτουργίες εταιρειών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, νερό και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Υποβρύχιες Σταθμές Αποβίβασης

Υποβρύχιες Σταθμές Αποβίβασης

Οι σταθμοί προσόδου υποβρυχίων, επίσης γνωστοί ως σταθμοί προσόδου υποθαλάσσιων καλωδίων, είναι εγκαταστάσεις που συνδέουν τα υποθαλάσσια οπτικής ίνας καλώδια με τα ξηρά δίκτυα. Λειτουργούν ως σημεία εισόδου και εξόδου...

Κέντρα Δεδομένων

Κέντρα Δεδομένων

Τα κέντρα δεδομένων είναι μεγάλες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων και σχετικών συστατικών, όπως τηλεπικοινωνιακά και αποθήκευσης. Χρησιμοποιούνται από οργανισμούς για να αποθηκεύουν...

Ολοκληρωτές Συστημάτων

Ολοκληρωτές Συστημάτων

Ολοκληρωτές τηλεπικοινωνιακών συστημάτων είναι εταιρείες που εξειδικεύονται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση σύνθετων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Συνεργάζονται με παρόχους τηλεπικοινωνιών...

ISP’s

ISP’s

Οι πάροχοι υπηρεσιών Internet (ISPs) είναι εταιρείες που παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες. Είναι υπεύθυνοι για την παράδοση των πακέτων δεδομένων...

Τραπεζικός Τομέας

Τραπεζικός Τομέας

Οι τηλεπικοινωνίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον τραπεζικό τομέα καθώς παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για τις χρηματοπιστωτικές ιδρύσεις να προσφέρουν μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών στους πελάτες τους.

Άμυνα

Άμυνα

Οι τηλεπικοινωνίες παίζουν ζωτικό ρόλο στο Υπουργείο Άμυνας (ΥΠΑ) καθώς επιτρέπουν την ασφαλή και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ στελεχών, εξοπλισμού και βάσεων των στρατιωτικών δυνάμεων.

Σιδηροδρομικές Σιδηροτροχιές

Σιδηροδρομικές Σιδηροτροχιές

Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σιδηροδρομικών συστημάτων είναι δίκτυα επικοινωνίας που σχεδιάζονται ειδικά για να υποστηρίξουν τη λειτουργία των σιδηροδρόμων. Αυτά τα δίκτυα παρέχουν υπηρεσίες επικοινωνίας...

Δίκτυα εκπαίδευσης

Δίκτυα εκπαίδευσης

Οι εκπαιδευτικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι δύο ξεχωριστές αλλά αλληλεξαρτώμενες έννοιες. Τα εκπαιδευτικά δίκτυα αναφέρονται στα δίκτυα που χρησιμοποιούνται στον εκπαιδευτικό τομέα...

Need more information?

Need more information?