×
 • Κεντρικά γραφεία

  Unit 9A, 80 High Street,
  Egham, Surrey, TW209HE, UK

 • Αποθήκη

  Unit 5 Delta Way, Thorpe Industrial
  Estate, Egham, Surrey, TW208RN, UK

Οι Telecoms Traders είναι ο αξιόπιστος<br />πάροχος εξοπλισμού δικτύου σας.

NOKIA    NOKIA Products

NOKIA - 1830PSS

Πλατφόρμα

1830PSS

The 1830 Photonic Service Switch (PSS) is a family of DWDM multiservice, multilayer P-OTN transport platforms that provide efficient transport at any scale, from compact access to the converged Optical Transport Network (OTN)/DWDM core.

 • Λίστα ανταλλακτικών:

Κατασκευαστής

Ανταλλακτικό

Περιγραφή

Loading...
  Επόμενη Σελίδα  Επόμενη Σελίδα 

Need more information?

Need more information?